чемпионат россии по футболу сегодня | чемпионат англии по футболу сегодня | чемпионат германии по футболу сегодня | чемпионат италии по футболу сегодня | чемпионат испании по футболу сегодня | чемпионат франции по футболу сегодня | чемпионат турции по футболу сегодня | чемпионат беларуси по футболу сегодня | чемпионат украины по футболу сегодня | чемпионат португалии по футболу сегодня | чемпионат казахстана по футболу сегодня

CH. Dula la gebrada

Data neix: 1 d’abril del 2011
Displàsia de maluc: no mirat
Displàsia de colze: no mirat

ADN – MDR1: +/-
MD: N/N (Lliure)
LOE
Alçada: 61cm
Caràcter: A casa i amb els què coneix és una
gossa molt bona, però li costa quan hi ha gent nova.
Per això no ha criat mai. Es molt bona en
l’educació dels joves del grup. Ha agafat el paper que
feia la seva mare Bauma.