CH. Dula la gebrada

Data neix: 1 d’abril del 2011
Displàsia de maluc: no mirat
Displàsia de colze: no mirat

ADN – MDR1: +/-
MD: N/N (Lliure)
LOE
Alçada: 61cm
Caràcter: A casa i amb els què coneix és una
gossa molt bona, però li costa quan hi ha gent nova.
Per això no ha criat mai. Es molt bona en
l’educació dels joves del grup. Ha agafat el paper que
feia la seva mare Bauma.