Resultats Kenú la gebrada

Abans poder criar, fem a tots els nostres gossos les proves existents per descartar que no es veuen afectats per certes malalties hereditàries.