J’Gulf du Domaine de Thu lan

Data neix: 28 d’agost del 2014
Displàsia de maluc: A
Displàsia de colze: 0

ADN – MDR1: +/-
MD: N/N (Lliure)
RCC
Alçada: 67cm
Caràcter: Un gos molt sociable, estem molt agraïts
a Domaine de Thulan per haver-nos confiat
al Gulf.

Pedigree

Resultats