чемпионат россии по футболу сегодня | чемпионат англии по футболу сегодня | чемпионат германии по футболу сегодня | чемпионат италии по футболу сегодня | чемпионат испании по футболу сегодня | чемпионат франции по футболу сегодня | чемпионат турции по футболу сегодня | чемпионат беларуси по футболу сегодня | чемпионат украины по футболу сегодня | чемпионат португалии по футболу сегодня | чемпионат казахстана по футболу сегодня

CH. Cresta la gebrada

Data neix: 2 de juny del 2010
Displàsia de maluc: A
Displàsia de colze: 0

ADN – MDR1: +/+
MD: N/N (Lliure)
LOE
Alçada: 61cm
Caràcter: Si hem de definir la Cresta, diriem que és la gossa
mes tranquil·la de casa i la mes «enganxada» sobretot al Ramon.
Es una gossa que ens ajuda molt en els cursos.