Cadellada Fusta-Kenú la gebrada 2017

Fusta

Fusta

HD:B,ED:0,MDR1:+/+
i
MD:N/N,RCC.

Kenú la gebrada

Kenú la gebrada

HD:A,ED:0, MDR1:+/+
i
MD:N/N, LOE.

Pedigree cadells

3 femelles i 3 mascles.
Tota la cadellada reservada.
Contacte:
Tel: 938475799 / 649432171.
e.mail: info@lagebrada.com